Category Archives: матеріальна допомога

Визначення розміру ПДФО із сум нецільової благодійної допомоги

«НАТУРАЛЬНИЙ» КОЕФІЦІЄНТ ДО ДОХОДУ В НЕГРОШОВІЙ ФОРМІ, ВАРТІСТЬ ЯКОГО ПЕРЕВИЩУЄ 10 730 ГРН, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ З УРАХУВАННЯМ ПРОГРЕСИВНОЇ СТАВКИ

Працівник написав заяву про надання йому нецільової благодійної допомоги. Керівництво підприємства прийняло рішення надати таку допомогу продукцією власного виробництва, вартість якої за звичайною ціною становить 5000 грн (у тому числі: ПДВ — 833,33 грн, вартість без урахування ПДВ — 4166,67 грн). Рішення про надання НБД прийнято 28.09.12 р. Саме цією датою працівнику нараховано зарплату за вересень 2012 року в сумі 9000 грн. Як правильно обчислити податок на доходи фізичних осіб?

При оподаткуванні доходу працівника в цьому випадку потрібно враховувати кілька важливих моментів.

1. Доходи у вигляді НБД* у межах 1500 грн (у 2012 році) сукупно з розрахунку на рік не оподатковуються ПДФО незалежно від наявності чи відсутності у платника податків права на ПСП (п.п. 170.7.3 ПКУ).

2. Доходи в межах 10 МЗП оподатковуються за ставкою 15%, а доходи понад цю суму — за ставкою 17%. Причому із граничною величиною для цих цілей (у 2012 році — 10 730 грн) порівнюється база оподаткування ПДФО, тобто зарплата за вирахуванням ЄВС та ПСП (за її наявності), а НБД — за вирахуванням неоподатковуваної її частини (за її наявності).

3. Оскільки доходи нараховано в один день, то виникає запитання, який дохід потрібно враховувати в першу чергу в межах 10 730 грн для застосування ставки 15%. На наш погляд, тут правильніше доходи, що нараховуються, оподатковувати за ставкою 15(17)% пропорційно їх питомій вазі у загальному обсязі доходу звітного періоду. Однак ДПСУ дотримується думки, що в такому разі спочатку в межах 10 730 грн ураховується дохід у вигляді зарплати, а потім — інші види доходу. У ситуації, коли протягом звітного періоду доходи нараховуються в один день, підхід податківців також є прийнятним, тому приклад розрахунку суми ПДФО наведемо з урахуванням позиції ДПСУ.

4. Дохід, що виплачується в негрошовій формі, оподатковується ПДФО з урахуванням «натурального» коефіцієнта. У поставленому запитанні дохід платника податків у звітному місяці оподатковується за двома ставками — 15% і 17%, тому при розрахунку оподатковуваного доходу, відповідно, потрібно застосувати коефіцієнт (К) 1,176471 до частини негрошового доходу, що оподатковується ПДФО за ставкою 15%, і коефіцієнт 1,204819 до частини негрошового доходу, що оподатковується ПДФО за ставкою 17%.

* Використані скорочення: ПКУ — Податковий кодекс України, НБД — нецільова благодійна допомога, ПДФО — податок на доходи фізичних осіб, ПСП — податкова соціальна пільга, МЗП — мінімальна заробітна плата на 1 січня, ЄВС — єдиний внесок на соціальне страхування, ПД — податкові доходи, ПВ — податкові витрати.

Ураховуючи викладені вище моменти, наведемо розрахунок суми ПДФО щодо описаної у запитанні ситуації покроково.

Крок 1. Визначаємо оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати.


9000 – 324 = 8676 (грн),

де 324 грн — сума утриманого ЄВС (за ставкою 3,6%).

Оскільки база оподаткування у вигляді заробітної плати не перевищила 10 730 грн, то з усієї суми доходу у вигляді зарплати ПДФО утримується за ставкою 15%.

Крок 2. Визначаємо оподатковуваний дохід у вигляді НБД.


Частина оподатковуваного доходу у вигляді НБД, що оподатковується за ставкою 15% (у сумі нарахування):

(10 730 – 8676) = 2054 (грн).

Частина «чистого» доходу, оподатковуваного ПДФО за ставкою 15%, що відповідає цій сумі, становитиме:

2054 – 2054 х 15% = 1745,90 (грн).

Пояснимо. НБД виплачено в розмірі 5000 грн, що є чистим доходом. Із цієї суми 1500 грн пільгується згідно з п.п. 170.7.3 ПКУ,а сума 3500 грн має оподатковуватися ПДФО. Для того щоб визначити оподатковуваний дохід у вигляді НБД, необхідно застосувати «натуральний» коефіцієнт, причому з урахуванням прогресивної ставки оподаткування. Оскільки у сумі 10 730 грн ми насамперед урахували дохід у вигляді зарплати, то залишок оподатковуваного («брудного») доходу, до якого застосовується ставка 15%, становить 2054 грн. Розрахована сума в розмірі 1745,90 грн є частиною чистого виплаченого доходу у вигляді НБД у межах 10 730 грн, що оподатковується за ставкою 15%.

Відповідно, чистий дохід у вигляді НБД, який оподатковується за ставкою 17%, дорівнює:

3500 – 1745,90 = 1754,10 (грн).

Сума нарахованого у вигляді НБД доходу в частині, що оподатковується за ставкою 17%:

1754,10 х 1,204819 = 2113,37 (грн).

Дохід у вигляді НБД:

1500,00 грн — не оподатковується ПДФО (п.п. 170.7.3 ПКУ);

2054,00 грн — у частині, що оподатковується за ставкою 15%;

2113,37 грн — у частині, що оподатковується за ставкою 17%.

Разом:


У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ неоподатковувана частина НБД (1500 грн) відображається з ознакою доходу «169», а оподатковувана частина (2054 + 2113,37 = 4167,37 грн) — з ознакою доходу «126».

3. Визначаємо суму ПДФО.


8676 х 15% + 2054 х 15% + 2113,37 х 17% = 1301,40 + 308,10 + 359,27 = 1301,40 + 667,37 = 1968,77 (грн).

Покажемо, як ці операції буде відображено в бухгалтерському обліку та в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ. При цьому припустимо, що собівартість виданої готової продукції як НБД становить 2800,00 грн. Ідентифікаційний номер платника податків — 1122334455. Видача готової продукції у вигляді НБД відбулася 28.09.12 р.

Порядок відображення записів у бухгалтерському обліку


Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

сума, грн

ПД

ПВ

1. Нараховано зарплату (адмінперсонал)

92

661

9000,00

9000,00

2. Утримано ЄВС

661

651

324,00

3. Утримано ПДФО

661

641/ПДФО

1301,40

4. Нараховано дохід у вигляді НБД:
— у сумі різниці між звичайною ціною продукції (без урахування ПДВ) та балансовою вартістю готової продукції (4166,67 – 2800)

663

663(1)

1366,67

— у сумі витрат підприємства (5667,37 – 1366,67)

949

663(1)

4300,70

5. Утримано ПДФО з доходу у вигляді НБД

663

641/ПДФО

667,37

6. Видано працівнику у вигляді НБД готову продукцію

663

26

2800,00

4166,67(2)

7. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайної ціни 5000,00 грн

949

641/ПДВ

833,33(3)

8. Списано на витрати вартість виданої продукції

949

663

2800,00

2800,00(2)


(1) При такому відображенні нарахування доходу у вигляді НБД в обліку оборот по кредиту субрахунку 663 дасть суму доходу фізичної особи у вигляді НБД.


(2) При безоплатній передачі товару особі, котра не є платником податку на прибуток (у разі якщо договірна ціна більш ніж на 20% відрізняється від звичайної ціни), у підприємства виникають доходи виходячи зі звичайних цін у сумі (п.п. 153.2.1 і 153.2.3 ПКУ). При цьому до витрат підприємство має право включити витрати у вигляді собівартості переданого товару. Із правом на витрати в цьому випадку згодна і ДПСУ (див. Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку визначення доходу і витрат за операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), затверджену наказом ДПСУ від 05.07.12 р. № 581).


(3) При безоплатній передачі товару у платника ПДВ виникають податкові зобов’язання виходячи зі звичайних цін. При цьому платник податків має право не коригувати раніше відображений податковий кредит, що припадає на вартість безоплатно переданого товару.


Жанна Семенченко

Оподаткування безкоштовного харчування для працівників

Який порядок оподаткування безкоштовного харчування, яким підприємство забезпечує своїх працівників?

Підпунктом 14.1.56 ст. 14 ПКУ встановлено, що доходи — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Згідно з пп. 163.1.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід.

Відповідно до пп. «б» пп. 164.2.17 ст. 164 ПКУ до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених ПКУ для оподаткування прибутку підприємств.

Підпунктом 140.1.1 ст. 140 ПКУ встановлено, що при визначенні об’єкта оподаткування враховуються витрати подвійного призначення, зокрема у вигляді витрат платника податку на забезпечення найманих працівників продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється КМУ, який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Нацбанком України.

Згідно з пп. 14.1.47 ст. 14 ПКУ додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ).

Водночас до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у вигляді вартості безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до ст. 7 Закону №2694. Норми забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою розробляються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я (пп. 165.1.9 ст. 165 ПКУ).

Отже, при наданні працедавцем безоплатного харчування працівникам за умов, які не відповідають вищенаведеним нормам, вартість такого харчування включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо і оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 ПКУ (15 та 17%). Водночас якщо безоплатне харчування, що надається за рахунок коштів роботодавця, призначено для споживання будь-яким працівником і зазначений дохід у вигляді додаткового блага не може бути персоніфікований, то вартість такого харчування не може розглядатися як об’єкт обкладення ПДФО.

«Вісник податкової служби України», вересень 2011 р., №35

ДПА у Львівській обл.

Матеріальна допомога – кому та як

Один із видів допомоги, яку можна видати фізособам без утримання ПДФО, – нецільова благодійна допомога (у т. ч. матеріальна). У таблиці наведено умови (передбачені пп. 9.7.3 Закону від 22.05.03 р. № 889-IV), дотримання яких дозволить не утримувати ПДФО.

Умови видачі допомоги без ПДФО Пояснення
Джерело виплати (видачі) допомоги Резиденти – юридичні та фізичні особи
Розмір допомоги Сукупний розмір такої допомоги за звітний податковий рік не повинен перевищувати граничного пільговуваного роз­міру. Така межа = Розмір місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн. (у 2010 році – 1 220 грн.)
Статус отримувача допомоги Фізособа – отримувач допомоги може бути як працівником, так і не працівником того підприємства або приватного під­приємця, які надають йому допомогу
Право отримувача допомоги на ПСП Фізособа – отримувач допомоги повинна мати право на ПСП. Тобто розмір її доходу, що отримується як заробітна плата, протягом звітного податкового місяця, у якому на­дається допомога, не повинен перевищувати граничного пільговуваного розміру (1 220 грн.) або дорівнювати нулю (наприклад, у непрацюючих пенсіонерів, студентів)

Тільки при дотриманні всіх перелічених у таблиці умов нецільову благо­дійну допомогу можна видати без ПДФО (якщо ж хоча б одна умова не виконується, податок доведеться утримувати).

Документальне оформлення операції:

  • отримувач допомоги подає заяву із проханням видати йому допомо­гу, при цьому формулювання може бути таким: «Прошу видати мені нецільову благодійну допомогу, що не обкладається податком із до­ходів фізичних осіб, у сумі 1 220 грн. відповідно до пп. 9.7.3 Закону від 22.05.03 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб»;
  • керівник підприємства (приватний підприємець) дає дозвіл на виплату допомоги, проставивши дозвільний напис на такій заяві або видавши відповідний наказ по підприємству.

У бухгалтерському обліку нарахування суми нецільової благодійної допомоги відображається за дебетом субрахунка 949 «Інші витрати опе­раційної діяльності» і кредитом субрахунка 663 «Розрахунки за іншими виплатами» (допомога працівникам) або 685 «Розрахунки за іншими кре­диторами» (допомога не працівникам).

Підписатися

Get every new post delivered to your Inbox.